Politika Privatnosti

Poštujući Vašu privatnost i prepoznajući značaj zaštite osobnih podataka  trgovačko društvo Latona tekstil d.o.o., Dankovečka 1a, 10040 Zagreb (u daljem tekstu: „Latona tekstil“) Vas obavještava o svojoj politici privatnosti, u vezi s korištenjem web stranice: www.extremeintimo.com i www.extremeintimo.hr (u daljem tekstu: web stranice) i Vašim pravima, a sve u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) (u daljem tekstu: ZZOP).

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Pristup web stranici i njegovo pretraživanje je slobodno. Latona tekstil od Vas ne zahtjeva da ostavite Vaše osobne podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na web stranici kao što su: kupovina putem Interneta, e-marketing i sl.  

Pristanak za ostavljanje osobnih podataka osoba mlađih od 18 godina daju njihovi roditelji ili zakonski zastupnici.

Kada dođete na internetske stranice www.extremeintimo.com i www.extremeintimo.hr automatski se zabilježe (a ne kao dio prijave) općeniti neosobni podaci (koji ste Internet pretraživač koristili, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na našim stranicama, koje ste stranice gledali). Te informacije koristimo kako bismo ocijenili posjećenost naših internetskih stranica, te poboljšali njihov sadržaj i funkcionalnost. Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe, niti se ustupaju trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.

RUKOVODITELJ, KORISNIK I OBRAĐIVAČ OSOBNIH PODATAKA

Pravna osoba koja prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke je Latona tekstil d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Dankovečka 1a.

SVRHA PRIKUPLJANJA, NAČIN KORIŠTENJA I VRSTA OSOBNIH PODATAKA

Latona tekstil prikuplja Vaše osobne podatke u svrhu pružanja usluga, ponuđenih na web stranici kao što su: objavljivanje Vaših dojmova i mišljenja o poslovanju Latona tekstil, kupovina putem Interneta, e-marketing (slanje newsletter-a) i sl.

Latona tekstil se obavezuje i jamči da će u svakom konkretnom slučaju Vaše osobne podatke obrađivati savjesno, pošteno, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite u cilju sprečavanja neovlaštenog objavljivanja i zloupotrebe Vaših osobnih podataka, a u svemu u skladu sa ZZOP-om.

Latona tekstil neće dostavljati Vaše osobne podatke trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.

Vaši osobni podaci će se obrađivati do opoziva Vašeg pristanka, nakon čega će svi Vaši podaci biti trajno uništeni.

Zavisno od svrhe prikupljanja i obrade osobnih podataka, koja je naprijed bliže opisana, Latona tekstil od Vas može tražiti da ostavite sljedeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, e-mail adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i telefon.

OSNOVA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

U napred navedenim slučajevima Latona tekstil prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke isključivo na osnovi Vašeg pristanka.

Osobne podatke ne prikupljamo samim Vašim posjetom naših web stranica, nego tek pri Vašem samostalnom upisu kod predaje narudžbe, registracije za primanje newslettera, ispunjavanja ankete ili slanjem upita putem kontakt forme.

Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za usluge ponuđene na web stranici i možete ga opozvati u svakom trenutku na način opisan u daljnjem tekstu.

PRAVA DAVATELJA OSOBNIH PODATAKA U SKLADU SA ZZOP-om

U vezi sa obradom Vaših osobnih podataka imate sljedeća prava: zahtjevati pristup podacima (uvid, obavijest i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da opozovete pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, odnosno da u svako doba odustanete od dane privole i zatražite prestanak daljnje obrade Vaših podataka, da budete obavješteni od strane Latona tekstil o statusu Vašeg zahtjeva.

Na temelju osobnog zahtjeva imate pravo besplatno dobiti informacije o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni. Osim toga i sukladno čl. 21 Zakona o zaštiti podataka imate pravo usprotiviti se obradi Vaših osobnih podataka u svrhe marketinga.

Kao što je navedeno, prema zakonskim odredbama imate pravo na ispravak, dopunu, onemogućavanje i brisanje tih osobnih podataka, ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama zakona.

Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka možete opozvati u svakom trenutku na jedan od sljedecih načina:  
slanjem e-mail-a na adresu odjavljivanje@extremeintimo.com ili
slanjem pisma na Latona tekstil d.o.o., Dankovečka 1a, 10040 Zagreb.  

Ukoliko opozovete Vaš pristanak za obradu osobnih podataka Latona tekstil  je dužna sve Vaše podatke bez odlaganja trajno uništiti, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka opoziva.

U slučaju nedozvoljene obrade osobnih podataka imate pravo pokrenuti odgovarajući postupak protiv Latona tekstil pred nadležnim tijelima i u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

Politika privatnosti se odnosi samo na korištenje web stranica: www.extremeintimo.com, www.extremeintimo.hr  i važi samo za teritorij Republike Hrvatske, te se ne odnosi na linkove koje mogu sadržavati ove web stranice, a koje vode na druge web stranice, i ne važi za teritorije drugih država. Latona tekstil nije
odgovoran za sadržaj ili Policu privatnosti tih web stranica. Ukoliko saznate da te web stranice pak vode na neke treće web stranice sa neprikladnim sadržajem ili nepovoljnom Policom privatnosti, kontaktirajte nas te ćemo takve linkove otkloniti.

DODATNE INFORMACIJE

Korištenjem  web stranica www.extremeintimo.com i www.extremeintimo.hr ustupate nam pravo pribavljanja i korištenja podataka, na način na koji je ovdje izneseno. Ukoliko promijenimo neke uvjete naše police privatnosti, na ovom ćemo mjestu te promjene objaviti, kako biste uvijek imali uvid u način korištenja povjerenih nam podataka.

U slučaju da imate dodatnih pitanja o našoj Polici privatnost, molimo kontaktirajte nas putem kontakt forme.